Lastpallar
Uppåt ] [ Lastpallar ] Pallkragar ] Tillbehör ]

 

 

Lastpallar delas i huvudsak in i två grupper helpall och halvpall

Förstorning Den vanligaste helpallen är Europapallen med måtten 1200*800*22mm

Förstorning Den vanligaste halvpallen är halvpall TD med måtten 800*600*22mm och tätspikat däck

Dessa pallar används av företag som ställer krav på kvalitet och hållfasthet.

När det gäller lastpallar så finns det inga  gränser för utformning, Vi utformar och 

tillverkar pallar helt efter kundens speciella behov, t.ex. storlek, tjocklek mm.

Nedan visas några av våra vanligast tillverkade lastpallar.

                     HELPALLAR.

Typ

  Storlek    Tjocklek

EUR.Pall 1200*800*22mm                                                   EUR.jpg (9847 byte)
Industripall 1200*800*22mm                                                   Ind.1.jpg (11256 byte)
Industripall TD 1200*800*22mm(tätspikat däck)                           IndTD.int.jpg (8916 byte)
B.Kvalitet 1200*800*22mm(sämre virkeskvalitet)                utförande som industripall
E-19 1200*800*19mm                                                    E19.2int.jpg (12198 byte)
E-16 1200*800*16mm                                                  
E-12 1200*800*12mm                                                 

                     HALVPALLAR.     

Typ

Storlek    Tjocklek             

Halvpall 800*600*22mm    3medar                                       Halv.gld.jpg (12359 byte)
Halvpall TD 800*600*22mm(tätspikat däck)                             
E-19 Halvpall 800*600*19mm
E-19 Halv TD 800*600*19mm(tätspikat däck)
E-16 Halvpall 800*600*16mm
E-16 halv TD 800*600*16mm(tätspikat däck)

Samtliga halvpallar spikas efter behov med 2 eller 3st. medar

 

J.O.Ohlssons Träindustri AB                              Tel:0322-71220